advies en voorlichting

Wanneer er een kind autisme heeft, heeft dat invloed op alle gezinsleden (en ook op verdere familieleden), school, klasgenootjes, vriendenkring, clubjes en op de buurt waar het kind woont, etc.

Ouders en Autisme richt zich met name op het advies binnen het gezin. Wanneer gezinsleden het fijn vinden of het nodig vinden, kan voorlichting buitenshuis gegeven worden. Dat kan erg verhelderend werken. Dit zal altijd in overleg gedaan worden en de manier waarop het gebeurd zal nauw met elkaar worden afgestemd. Belangrijk is dat ouders hierover de regie hebben en wat zij vinden zal als leidraad worden gebruikt.

Wanneer er op school of elders een duidelijke gedragsmatige aanpak voor een kind nodig is, kan ik een aantal keer observeren en een plan van aanpak schrijven. Samenwerking tussen ouders en school staat hierbij voorop. Dit kan helpen dat het kind zich prettiger gaat voelen en de omgang met de volwassenen vergemakkelijken.

In de familie (of op school of in de werkkring, sportclub, etc) kan het voorkomen dat er uitgebreidere voorlichting over autisme gevraagd wordt. Wat betekent het hebben van autisme voor deze persoon maar ook: waar komt het vandaan, hoe kan een buitenstaander het beste reageren, wat zijn de leuke en minder leuke kanten ervan, etc.

Ouders en Autisme kan dit in overleg verzorgen.