gezinsbegeleiding ouderbegeleiding

Gezinsbegeleiding

Ik werk veel met de zogeheten Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding. Dat houdt in dat ik praktische handleidingen geef om het kind via de ouders te coachen. Ouders krijgen praktische tips om het kind te begeleiden. Doel is het vergroten of aanscherpen van de opvoedvaardigheden van ouders. Een kind met autisme vraagt een specifieke opvoeding. Door deze specifieke opvoeding kan het kind zich beter ontwikkelen, juist op het gebied waar het meer nodig is. Bij de één zal de nadruk liggen op luisteren naar de volwassenen (dat staat vaak voor het vergroten van vertrouwen in de volwassenen), de ander zal aandacht vragen op samenspelen of zich juist beter alleen kunnen vermaken, vergroten van zelfvertrouwen, minder angstig hoeven zijn,etc.

Hoe werk ik:

Concreet wordt er na het intake gesprek een afspraak gemaakt om 2 of 3 keer thuis te observeren. Daarna wordt er door mij een plan geschreven waarin duidelijk en helder beschreven waar we aan gaan werken. Hierbij staat samenwerking tussen de volwassenen voorop, gericht op de ontwikkeling van het kind.

Hulpmiddelen kunnen hierbij zijn het gebruik van picto's, beloningssystemen, boosheids/irritatie thermometers, etc.

Daarnaast staat uitleg over autisme ( psycho-educatie) centraal bij mijn begeleiding. Ik maak daarbij gebruik van verschillende invalshoeken. Onder andere Brain Blocks en 'Geef me de vijf' gebruik ik regelmatig.

Het plan wordt uitgevoerd en afhankelijk van de vraag van ouders, zullen er begeleidingsgesprekken plaatsvinden. Deze zullen bij het gezin thuis plaatsvinden. Daarnaast is het ook mogelijk om andere familieleden/vrienden mee te begeleiden zodat er meer begrip en kennis over autisme in het sociale netwerk ontstaat. 

Na dit traject is er altijd de mogelijkheid tot een zogenaamd 'nazorgtraject'. Dit biedt ouders de mogelijkheid om, wanneer nodig, een afspraak te maken met mij om bij te praten, de doelen op te frissen of eventueel de doelen bij te stellen, etc.

Ouderbegeleiding

Vaak zit in de gezinsbegeleiding, de ouderbegeleiding verweven. Wanneer een kind in een gezin autisme heeft, heeft dit ook gevolg voor de relatie tussen ouders. Wanneer dit nodig is, zal dit in de loop van de gezinsbegeleiding naar voren komen. De nadruk ligt op de praktische pedagogische gezinsbegeleiding. Daar waar nodig is en de behoefte er is, zal ook de relatie tussen ouders aan bod komen.